Спад на сделките с недвижими имоти в ЕС през 2022 г.Спад на сделките с недвижими имоти в ЕС през 2022 г.

Какво показват данните за пазара на недвижими имоти в ЕС през изминалата година? Въпреки, че те не се равносилни за всички страни членки, то от тях може да се добие обща представа, а тя е че броят на сделките с недвижими имоти през 2022 г. намаляват след големия ръст през 2021 г.

 


 

Данните на Евростат показват значителна корекция на пазара в ЕС. Намаление в общия обем на сделките с недвижими имоти има в повечето страни от Европейския съюз. Най-голям спад на продажбите през 2022 г. е отчетен в Дания (-31,6%), Финландия (-16,6%), Холандия (-16,2%) и Люксембург (-15,1%).

Обратна е ситуацията в някои държави, като Испания, където пазарът отбеляза ръст от 6,0%, докато Ирландия отбеляза ръст от 7,7%. Най-значителна положителна тенденция се наблюдава в Кипър, където ръстът на сделките  с недвижими имоти се увеличава с 27,4%, което е основно в резултат на чуждестранни инвеститори.

Какви са тенденциите?

Индекс на продажбите на жилища, годишен брой сделки (2015=100) Средногодишен темп на изменение (%), 2021 - 2022 г (код на онлайн данни: PRC_HPI_HSNA ) Източник на данни: Евростат

 

През 2020 г. броят на сделките в целия ЕС намаля драстично поради въведените карантинни мерки около COVID-19. През 2021 г, с разхлабването на мерките, в почти всички държави последва значителен ръст на сделките, което доведе до рекордно увеличение на цените на имотите в някои страни. В 11 от 16-те страни, за които Евростат изготвя статистика, е отчетен ръст на продажбите с над 10%, като най-висок ръст в обема на сделките на годишна база е регистриран в Испания (+39,3%) и България (+39,0%).

През последните месеци повечето европейски страни са свидетели не само на намаляване на броя на сделките, но и на спад в цените. За момента този спад може да се счита за минимален, тъй като за периода Октомври 2022 г. - Март 2023 г., той е с по-малко от 2,5%.

 


 

Тази статия има единствено информационна цел и не бива да се възприема като препоръка и професионална консултация при покупко-продажба на недвижим имот или друг вид активи. Всички „материали“ (включително снимки/фотографии (чл.3 (1) т.7), графики, текстове, превод на текстове и цитати (чл.9) според закона за авторското право на Република България), са собственост на нашата компания, поради което са защитени от Закона за авторското право на Република България. При копиране на „материали“ се прилагат общите правила и условията за ползване.

Свържи се
с нас

Поискай оферта